View Sidebar

Zito - stil spørgsmål

”Zito” er det græske ord for ”jeg spørger”, og som foreningen er det Zitos formål at stille spørgsmål til alle de sandheder, som normalt tages for givet. Mere konkret er formålet at udbrede kendskabet til, hvordan den brede befolkning i Danmark kan bruge filosofi, etik og videnskabsteori i dagligdagen.
Pressemeddelelse om Zito

Pressemeddelelse om Zito

I aftes blev der på Skype afholdt stiftende generalforsamling i foreningen Zito.
”Zito” er det græske ord for ”jeg spørger”, og det er foreningens formål at stille spørgsmål til alle de sandheder, som normalt tages for givet. Mere konkret vil foreningen udbrede kendskabet til, hvordan den brede befolkning i Danmark kan bruge filosofi, etik og videnskabsteori i dagligdagen.
Efter generalforsamlingen var der bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig og drøftede sin vision for foreningens første leveår. Foreningens idémand gadepræst Dennis Voss Stensgaard blev valgt som formand.
Dennis Voss Stensgaard fik idéen til foreningen efter at have holdt en række foredrag i Filosofisk Forum på de studerendes hus i Esbjerg, hvor han oplevede en stor efterspørgsel efter filosofiske input blandt de studerende.
Foreningen ønsker at udbrede danskernes kendskab til filosofi, etik og videnskabsteori gennem en række aktiviteter; heriblandt:
at planlægge og gennemføre oplæg og debatter, fx på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i Danmark.
at Zito informerer gennem pressen og blander sig i den offentlige debat.
i det hele taget at øge interessen for de store spørgsmål i livet, og få danskerne til at spørge sig selv, om verden kunne se anderledes ud, end de går og tror.

17. april 2014690 commentsRead More